Welkom

Welkom

Op deze Wiki vinden jullie allerlei zaken terug over onderwerp kindersyndromen.

Elk van ons heeft een artikel gekozen over een bepaald kindersyndroom. We vestigen dus onze aandacht op de verscheidenheid aan kindersyndromen.

Wij stellen ons graag even kort voor op de pagina 'Dit zijn wij'.

Bij het tabblad 'basisteksten' kunnen jullie de bronvermeldingen terugvinden van de artikels dat wij als basis geraadpleegd hebben om verder mee aan de slag te gaan.

Ieder van ons heeft twee documenten gemaakt in verband met zijn of haar tekst en deze zijn terug te vinden onder de tabbladen "Powerpoint" en "Worddocument".

Ook zijn er verschillende lijsten terug te vinden met de door ons gevonden bronnen, trefwoorden, specialisten, organisaties, statistieken en juridische en maatschappelijke contexten.

is_060.jpg