Bronnenlijsten

Hieronder vind je de alfabetische bronnenlijsten die we gebruikten in onze word-documenten.

Akari Dequesne:
1. (2005). Gewoon ongewoon. Brussel : VRT – Canvas
2. (2012). Help mijn kind aub!. Vilvoorde : VTM - Telefacts
3. (2017). Voor de vrije keuze. Artsenkrant, p29.
4. Arts,K., Transdiagnostische factoren, (2015), Tijdschrift voor Neuropsychiatrie en Gedragsneurologie, vol. 3(1),p30-31.
5. Bailey, A., Luthert, P., Dean, A., Harding, B., Janota, I., Montgomery, M., Rutter, M. & Lantos, P. (1998). A clinicopathological study of autism. Brain, 121, 889-905.
6. Bailey, A., Phillips, W. & Rutter, M. (1996). Autism: towards an integration of clinical, genetic, neuropsychological, and neurobiological perspectives. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 37, 89-126
7. Baron-Cohen, S. (2002). The extreme mail brain theory of autism. Trends in cognitive science, 6, 248-254.
8. Bopp-Limoge,C.,Pegliasco,M., Morgenthaler,L. en Pascal,V.(2010). Étayer les relations parents–enfants en groupe de jeux quand l’enfant souffre d’autisme ou de troubles envahissants du développement. Annales médioco-psychologiques,vol.168,752-758.
9. Blokland,A, en Prickaerts,J.(2017). Phosphodieterases: CNS Function and diseases.
10. Brosnan, Mark ; Daggar, Rajiv ; Collomosse, John
Journal of Autism and Development Disorders, 2010,Vol.40(1), pp.1-7
11. Courchesne, E. (1997). Brainstem, cerebellar and limbic neuroanatomical abnormalities in autism. Current Opinion in Neuropsychology, 7, 269-278.
12. Davis, A.D. (2006). The neuropsychological basis of childhood psychopathology. Psychology in the Schools, 43, 503-512.
13. Deboosere,E. , Steyaert,J. en Dankckaerts, M. (2017). Het gebruik van antipsychotica bij kinderen en jongeren. Tijdschrift voor psychiatrie, 59,329-338.
14. Departement kanselarij&bestuur, studiedienst Vlaamse regering : http://www.lokalestatistieken.be/, geraadpleegd op 8/12/17
15. DiCicco Bloom, E., DiCicco-Bloom, E., Lord, C., Zwaigenbaum, L.,
Courchesne, E., Dager, S.R., Schmitz, C., Schultz, R.T., Crawley, J. & Young, L.J. (2006). The developmental neurobiology of autism spectrum disorder. Journal of Neuroscience, 26, 6897-6906.
16. Dosen,A.(2014). Psychische stoornissen, gedragsproblemen en verstandelijke handicap: een integratieve benadering bij kinderen en volwassenen. Assen: koninklijke Van Gorcum
17. Feys,N.,Calmeyn,P.,Claus,R. en Key,D.(2006). Kinderen en jongeren met coördinatie ontwikkelingsstoornissen. Lubbeek : Dyspraxis.
18. Hengeveld, M.W., Londen van, L. & Van der Gaag, R.J. (2008). Herkenning van autismespectrumstoornissen bij volwassenen. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 152, 1353-1357.
19. Janssens,V., Baeyens,D., Aerts,A., Meerschaert,E., Smits,I. en Geudens,A.(2009). [congres]
20. Kan, C.C., Buitelaar, J.K. & Van der Gaag, R.J. (2008).
Autismespectrumstoornissen bij volwassenen. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 152, 1365-1369.
21. Lieshout, T., (2009), Pedagogische adviezen voor speciale kinderen, Bohn Stafleu van Loghum: Houten
22. Muziek educatief, 2017., geraadpleegd via http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=syndroom
23. Nowell,A. (2012). Health. Internation Journal of Psychology,vol.47,424-458.
24. Theunissen,A., Dijkstra,J., en Prickaert, J. (2010). Comorbiditeit tussen autisme en depressie nader bekeken. Neuropraxis,14,93-103. Geraadpleegd via www.springerlink.be
25. Peuteman,A.(2017). Krijgen studenten teveel hulpmiddelen? Knack, p.48.
26. Picavet,J. (2016). Happy teachers will change the world.[eindwerk] Hogeschool VIVES: Kortrijk.
27. Price, J.L. & Drevets, W.C. (2010). Neurocircuitry of Mood Disorders. Neuropsychopharmacology, 35, 192-216.
28. Prins,P.F.M, Braet,C. (2008). Handboek klinische ontwikkelingspsychologie.
29. Prins,A.J.,Clerkx,M.& de Groot,R. (2013). Kinderen-in-ontwikkeling op de basisschool. Antwerpen : Garant.
30. Raeymaekers,P. (2017). Artsenkrant, p16.
31. Reber, A. S. (1997). Woordenboek van de psychologie. Amsterdam, Bert Bakker, p. 575.
32. Schuman, C. & Amaral, D.G. (2006). Stereological analysis of amygdala neuron number in autism. The Journal of Neuroscience, 26, 7674- 7679.
33. Swillen,A. en Steyaert,J. (2004). Neuropsychologisch onderzoek bij genetische syndromen. [conferentie]
34. U.S Departement of Justice. (2015). Battered Child Syndrome : investigating physical abuse and homicide. Createspace Independent Pub.
35. Van Damme,P., Theeten,H., Hoppenbrouwers,K., Vandermeulen,C. en Roelants,M. (2006). Studie van de vaccinatiegraad bij jonge kinderen en adolescenten in Vlaanderen in 2005.
36. Verheij,F. , de Nijs,P.(2011). Pervasieve ontwikkelingsstoornissen en de inkleuring door levensfasen. Antwerpen : Garant.
37. Verlinden,E. , Lindauer,R.(2015). Trauma bij kinderen en adolescenten: screening, diagnostiek en behandeling. Tijdschrift voor psychiatrie,57,912-916.
38. Wabitsch,M., Moss,A., Denzer,C. (2012). Das metabolische Syndrom. Monatsschrift Kinderheilkunde,vol.160,227.
Whitaker-Azmitia, P. M. (2001). Serotonin and brain development: Role in human developmental diseases. Brain Research Bulletin, 56, 479

Antje De Ruyck
1. Boek: Rossant, L. (2003). Compleet handboek Kinderziekten. Druk 1. Deltas.
2. Kranten artikel: Beel, V. (2, November, 2017). Niet eerder zo weinig baby’s met Down geboren. De Standaard. (geen pagina)
Tijdschriftartikel: Verhagen, A., Damen, L., Bruijn, J., Berger, M., Passchier, J., Koes, B. (2006) Effectiviteit van interventies bij kinderen met migraine. Huisarts en wetenschap, 49 (3), 180-188.
3. (Verhagen et al., 2006, p. 181)
4. Verhagen, A. (2016). Opioïden bij chronische lage rugpijn, doen of laten?. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 160/2016 (39), p. 38
5. Verhagen, A. (2010). Behandeling van spanningshoofdpijn : paracetamol en NSAID's werken: Een systematische review. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 154/2010 (27), p. 1268-1273
6. Leonie, D. (2010). Behandeling van spanningshoofdpijn : paracetamol en NSAID’S werken: Een systematische review. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 154/2010 (27), p. 1268-1273
7. Berger, M. (2010). Obstipatie bij kinderen: behandeling met PEG of lactulose?. Nederlands tijdschrift voor evidence based practice, 2010 (2), p. 4-7
8. Berger, M. (2012). Sublinguale immunotherapie bij kinderen met allergische rhinitis in de huisartsenpraktijk. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 156/2012 (33), p. 1346-1353
9. Berger, M. (2010). Behandeling van spanningshoofdpijn : paracetamol en NSAID's werken: Een systematische review. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 154/2010 (27), p. 1268-1273
9. Passchier, J. (2010). Behandeling van spanningshoofdpijn : paracetamol en NSAID's werken: Een systematische review. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 154/2010 (27), p. 1268-1273
10. Passchier, J. (1994). Numerical fluid models for RF discharges. Universiteit Utrecht
11. Koes, B. (2010). Behandeling van spanningshoofdpijn : paracetamol en NSAID's werken: Een systematische review. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 154/2010 (27), p. 1268-1273
12. Koes, B. (2009). Klachten van het bewegingsapparaat bij kinderen met overgewicht. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 153/2009 (24), p. 1163-1168
13. Verhagen, A. (2009). Schatjes zijn het: 25 bijdragen over het kind in Huisarts & Wetenschap. Bohn Stafleu van Loghum: Houten
14. Verhagen, A. (2010). Prognostische factoren bij een lumbosacraal radiculair syndroom. Huisarts en wetenschap, 9/2010 (53), p. 474-478
15. Wördermann, M. (2005). Prik of pleister?: ziektes helder uitgelegd aan kinderen. Davidsfonds/infodok.
16. Bijttebier, P. (1999). Reacties van kinderen op stresserende medische procedures. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
17. Spaans, J. (2008). Omgaan met chronische vermoeidheid. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
18. Vermeulen, H.; Ubbink, D. (2009) Cohort-onderzoek (deel 7). Nederlands tijdschrift voor evidende based practice, 7/2009(1), p. 7-11
19. Thielen, L. (2003) Kinderen met chronische ziekte en hun ouders. Huisarts en wetenschap, 46/2003(7), p. 535-537.
20. Spek, J.P. (2015) Acuut coronair syndroom. Bijzijn XL, 8/2015 (3), p. 12-18.
21. Vangeel, N. (2015). Welke handvaten kan een verpleegkundige hanteren bij kinderen (lagere schoolleeftijd) die leven in (kans)armoede ter preventie van tandcariës? [catalogue]. Turnhout: Thomas More Kempen.
22. Noyelle, K. (2009). Bepaling van 25- hydroxyvitamine D op de cobas 6000. [catalogue]. Gent: KaHo Sint-Lieven.
23. Goethals, M. (9 December 2017). Het gelukkigste leven is niet-geboren leven. Geraadpleegd op 14/12/2017, https://academic.gopress.be/nl/search-article
24. (5 december 2017). Belg heeft liever dat overheid kanker aanpakt in plaats van obesitas. Geraadpleegd op 14/12/2017, https://academic.gopress.be/nl/search-article
25. Lambrechts, J. (22 November 2017) Hoe nuttig is een aanvullende ziekteverzekering? Geraadpleegd op 14/12/2017, https://academic.gopress.be/nl/search-article

Anke Van Sande over neuropsychiatrische syndromen na een beroerte:
1. (Lysens & Van Hamme, 2016, p. 5)
2. Berk, L., Köhler, S., Van Os, J. (2016). Positive affect and cognitive decline: a 12-year follow-up of the Maastricht Aging Study: Positive affect and cognitive decline. International Journal of Geriatric Psychiatry. 13, 65-67.
3. Cherbonnier, A. (2013). Chuis pas fou: images de la santé mentale. Service Education permanente Question Santé. Geraadpleegd op www.sciencedirect.com.zuid.vives.ezproxy.kuleuven.be
4. Coussement, H. (2017). Vaccinatie tegen windpokken:"Pro's en contra's". [bachelorproef]. Kortrijk : Katholieke Hogeschool VIVES Kortrijk.
5. De Corte, J., Lemmens, K. (1999). Agressie : een kinderziekte?! Sint-Truiden: Psychiatrisch Ziekenhuis Sancta Maria.
6. De Saint Aulaire, C., Meinesz, S., Verschuur, H. (2008). Epiglottitis: een kinderziekte bij volwassenen. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 152(4), 177-181.
7. Demaegdt, M. (2015). Vergelijking van Rubella IgM en IgG op de Cobas e411, de Vitros 5600 en de Vidas. [bachelorproef]. Brugge : Katholieke Hogeschool VIVES Brugge.
8. Devroey, D., Van Casteren, V., Veanckx, R. (1997). Clinical acute viral hepatitis encountered by Belgian general practitioners. International Journal of Infectious Diseases, 2, 105-109. Geraadpleeg via www.sciencedirect.com.zuid.vives.ezproxy.kuleuven.be
9. Douven, E., Schievink, S., Verhey, F., Van Oostenbugge, R., Aalten, P., Staals, J., Köhler, S. (2016). The Cognition and Affect after Stroke - a Prospective Evaluation of Risks (CASPER) study: rationale and design. BMC neurology, 16, 65.
10. Draulans, D,. 15 maart 2011, Geboortes van kinderen met het syndroom van down stijgt, Knack (http://www.knack.be/nieuws/wetenschap/geboortes-van-kinderen-met-het-syndroom-van-down-stijgt/article-normal-21708.html).
11. Fryns, J., Curfs, L., Radema, J., Vanbuel, M., Ryckaert, J. (1994). Nooit aan gedacht! Jonge kinderen met Downsyndroom. [DVD]. Utrecht : Federatie van Ouderverenigingen.
12. Geerts, K. (2000). Replicatie en antivirale gevoeligheid van humaan herpesvirus 6 in verschillende cellijnen. [bachelorproef]. Geel : Katholieke Hogeschool Kempen. Campus HIK.
13. Goverde, W. (1998). Geen weg terug: een portret van Peetjie en haar familie. [DVD]. Hilversum : TeleacNOT.
14. Hackett, M.,Kohler, S., O'Brien, J., (2014). Neuropsychiatric outcomes of stroke. Ge Lancet Neurology, 13(5), .525-534.
15. Jauquet, D. (21 november 2017). Campus Serruys wijdt nieuwe pediatrie in. Het nieuwsblad. Geraadpleegd via http://www.nieuwsblad.be
16. Kloehn, E. (1978). Gedragsstoornissen: een nieuwe kinderziekte? Oorzaken, symptomen en therapieën. Delft : Elmar.
17. Opstelten, W. (2009). Blaasjes met en zonder koorts: waterpokken, gordelroos, koortslip, insectenbeet en strophulus. Bijblijven, 25(10), 46-54.
18. Paradiso, S., Robinson, R., Arndt, S., Cizadlo, T., Downhill, J., Kirchner, P., Watkins, G., Ponto, L., Hichwa, R. Cerebral blood flow correlates of emotion in elderly humans. Biological Psychiatry, 37(9), 660-660.
19. Rensons, I., Cools, S. (16 december 2017). Dat kinderen door examens en punten burn-outs kijgen? Onzin. De standaard. Geraadpleegd via http://www.standaard.be/
20. Robinson, R. (1997). Prefrontal cortex in mood disorder following stroke. Biological Psychiatry, 42(1), 216S-216S.
21. Roxana, W. (1995). Entertaining a dangerous guest: sacrifice and play in the Ma'pakorong ritual of the Sa'dan Toraja. Rituals, 66(2), 81. Geraadpleegd via http://web.a.ebscohost.com.zuid.vives.ezproxy.kuleuven.be
22. Schieving, J. 27 maart 2017, syndroom van Tourette, kinderneurologie.eu (http://www.kinderneurologie.eu/ziektebeelden/gedrag/tourette.php)
23. Schievink, S., Deckers, K., Rodriguez, M., Van Oostenbrugge, R., Van Boxtel, M., Verhey, F., Köhler, S. (red.) (2017). The role of lifestyle factors in primary prevention of dementia. Amsterdam: NeuroPsych Publishers.
24. Schievink, S., Douven, E., Aalten, P. en Köhler, S. (2015). Neuropsychiatische syndromen na een beroerte. Tijdschrift voor Neuropsychiatrie en Gedragsneurologie, Vol.3(2), pp.36-46.
25. Schievink, S., Douven, E.., Verhey, F., Van Oostenbruggen, R., Aalten,P., Staals, J., Köhler, S. (2016). The Cognition and Affect after Stroke - a Prospective Evaluation of Risks (CASPER) study: rationale and design. BMC neurology, 16, 65.
26. Schievink, S., Köhler, S., Baars, M., Spauwen, Peggy., Verhey, F. Van Boxtel, M. (2013). Temporal Evolution of Cognitive Changes in Incident Hypertension: Prospective Cohort Study Across the Adult Age Span. Hypertension, 71(1), 2-8.
27. Schievink, S., Köhler, S., Baars, M., Spauwen, Peggy., Verhey, F. Van Boxtel, M. (2013). Temporal Evolution of Cognitive Changes in Incident Hypertension: Prospective Cohort Study Across the Adult Age Span. Hypertension, 71(1), 2-8.
28. Smitz, H. (16 december 2017). De hersenen van Esten (8) sterven af, en niemand weet of zijn behandeling effect gaat hebben. Het nieuwsblad. Geraadpleegd via http://www.nieuwsblad.be
29. Swillen, A., Steyaert, J. (2004). Neuropsychologisch onderzoek bij genetische syndromen. Nederland: zonder uitgever.
30. Van Den Heuvel, E., Manders, E., Swillen, A., Zing, I. (2017). Dansen tussen diagnoses: Pragmatische taalproblemen bij genetische syndromen. Leuven: zonder uitgever.
31. Van Houdenoven, B. (2007). Functionele somatische syndromen gekenmerkt door stressintolerantie en pijnovergevoeligheid. Zonder uitgever.
32. Vanmeirhaeghe, B., Wuytack, F. (2009). Beyond borders: three unique lives, one universal story. [DVD]. Gent : Handicum.
33. Verberk, H., Voorhoeve, H. (2003). Dokter, welke kinderziekte is dit? Patient care: het tijdschrift voor medische nascholing, 26(9), 41-46.
34. Vermeule, FR. (zonder datum). De laatste kinderziekte : een lustige moordzaak in drie bedrijven. Zonder uitgever.
35. Zonder auteur. (zonder datum). Zonder titel. [foto]. Geraadpleegd op 16 december 2017, van http://www.downsyndromenipt.info/genetica/

Berlien Byttebier
1.  (1991). Nooit aan gedacht: Down syndroom [video]. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven.
2.  Baert, P. (2017). Al spelend leren: Spelmateriaal als ondersteuning van voorbereidende rekenvaardigheden voor kinderen met Downsyndroom in het buitengewoon onderwijs type 2 [eindwerk]. Geraadpleegd via http://limo.libis.be/primo-explore/search?vid=DOKS&sortby=rank&lang=en_US
3.  Baeyens, D. (2009). De relatie tussen aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) en plasproblemen bij kinderen : Een prevalentie-onderzoek met 2 jaar follow-up. 68 (3), 4-16.
4.  Baselier, A, Beenakker, M, Dijkstra, J, Eikelenboom, M, Ens-Dokkum, M.H, Heurter-Driessen, J, … Westmaas, A. (2002). Leerboek specialistische kinderverpleegkunde: Gedragsproblemen en handicaps. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg.
5. Borg E, Risberg A, McAllister B, et al. Language development in hearing-impaired children. Establishment of a reference material for a ‘Language test for hearing-impaired children’, LATHIC. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2002;65:15-26.
6.  Bruininkx, B. (2009). Behandeling van kinderen met leukemie: Bijwerkingen, complicaties en verpleegkundige taken [eindwerk]. Geraadpleegd via http://limo.libis.be/primo-explore/search?vid=DOKS&sortby=rank&lang=en_US
7.  Caselli MC, Volterra V. From communication to language in hearing and deaf children. In : Volterra V, Erting CJ, eds. From gesture to language in hearing and deaf children. Berlin: Springer; 1989. p. 263-77.
8.  Chebat, Skalli, Benkirane, Soulaymani, Khettab, & Kahouadji. (2015). Évaluation de risques des événements indésirables liés à l’usage des plantes médicinales chez les enfants atteints de maladies hématologiques et cancéreuses. Phytothérapie, 13(3), 176-184.
9.  Cornel MC, Tuerlings JHAM, Breed ASPM, et al. Down-syndroom in Noordoost-Nederland; verwachting en realiteit 1981-1986. Ned Tijdsch Geneeskd 1990; 134: 1852-5.
10.  De Becker, R. (10 november 2017). Er wordt te weinig over kinderkanker gesproken. Het Nieuwsblad/Regionaal: Brussel-Noordrand, 1.
11.  Dhooge, L. (1994). Vroegdetectie aan van gehoorstoornissen bij kinderen. Noodzaak aan screening? Tijdschrift voor geneeskunde, 22, p. 1721-1728.
12.  Došen, A. (2014). Psychische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke beperking: Een integratieve benadering bij kinderen en volwassenen. (5de druk). Assen: Koninklijke Van Gorcum
13.  Eldik T van. Psychische problemen, gezinsbelasting, gezinsfunctioneren en meegemaakte stress bij dove kinderen. Thesis. Voorburg/Zoetermeer: Effatha; 1998.
14.  Ens-Dokkum, M. (2000). De invloed van een ernstige gehoorstoornis op de ontwikkeling. Tijdschrift voor kindergeneeskunde, 68, 22-23.
15.  Ens-Dokkum, M.H. (2003). Risico’s, risicofactoren en kansen in de ontwikkeling van kinderen met een gehoorstoornis. Tijdschrift voor kindergeneeskunde, 7, 53-60. Doi 10.1007/BF03061428
16.  Freeman RD, Carbin CF, Boese RJ. Als je kind niet horen kan. Baarn: Ambo; 1990.
17.  Gezondheidsraad. Cochleaire implantatie bij kinderen. Den Haag: Gezondheidsraad, 2001; publicatie 2001/21.
18.  Goyens, F. (16 september 2017). Kwetsbare jongeren krijgen kansen en gepaste begeleiding bij Openwijde. Het Nieuwsblad/Regionaal: Leuven-Hageland, 1.
19.  Graaf R de, Knippers RWA, Bijl RV. Prevalentie en relevante achtergrondkenmerken van doofheid en ernstige slechthorendheid in Nederland. Ned Tijdschr Geneeskd 1998; 142 (32): 1819-23.
20.  Heylen, L. (1988). Een kijk op logopedie: Spraak-, taal-, stem- en gehoorstoornissen bij kinderen en volwassenen. (2de druk). Leuven: Acco.
21.  Hindley P, Gent T van. Psychiatric aspects of specific sensory impairments. In: Rutter M, Taylor E, eds. Child and adolescent psychiatry. 4th ed. Oxford: Blackwell; 2002. p.842-57.
22.  Hoogsteyns, V. (2012). Het betrekken van kinderen en jongeren bij diagnostische adviesgesprekken: Theorie en praktijk. 37 (2), 59-71.
23.  Karchmer M, Allen T. The functional assessment of deaf and hard of hearing students. Am Ann Deaf 1993; 144: 68-77.
24.  Kelly RR, Mousley K. Solving word problems: more than reading issues for deaf students. Am Ann Deaf 2001; 146:251-62.
25.  Kiezebrink-Lindenhovius HH, Berg YLF van den, Sprikkelman AB, et al. Cytomegalovirusinfectie: congenitaal of postnataal verworven? Rol voor het hielprikkaartje. Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145(26):1259-61.
26. Lebeer, J. (2 juni 2017). Kiest u voor een kind met Down? Trek uw plan. De Standaard, 1.
27.  Mohd‐Ali, B., Mohammed, Z., Norlaila, M., Mohd‐Fadzil, N., Rohani, C., & Mohidin, N. (2006). Visual and binocular status of Down syndrome children in Malaysia. Clinical and Experimental Optometry, 89(3), 150-154.
28.  Musselman C. How do children who can’t hear learn to read en alphabetic script? A review of the litterature on reading and deafness. J Deaf Stud Educ 2000; 5(1):9-31.
29.  Njiokiktjien, C. (2006). Klinische vaststelling en etiologische diagnostiek van autisme bij jonge kinderen. Tijdschrift voor kindergeneeskunde, 74, p. 110-116.
30.  Oudesluys-Murphy, A, Van Straaten, H, & Ens-Dokkum, M. (2000). Neonatale gehoorscreening. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 144, 594-598.
31.  Parcours de soins des enfants atteints de maladies chroniques. (2015). Journal De Pediatrie Et De Puericulture, 28 (5), 260-265.
32.  Petitto LA, Marentette PF. Babbling in the manual mode: evidence for the ontogeny of language. Science 1991;251:1493-6.
33.  Straaten, HLM van. Landelijke opsporing aangeboren gehoorstoornissen. Tijdschr Kindergeneeskd 2003;71 : 186-191.
34.  Unruh, J. (1999). De zorg voor kinderen met Downsyndroom: Een gids voor hulpverleners, opvoeders en ouders. Leuven: Acco.
35.  Urlings, F. (2016). Sociale vaardigheden bij kinderen met een licht verstandelijke beperking en gedrags- en emotionele problemen [eindwerk]. Geraadpleegd via http://limo.libis.be/primo-explore/search?vid=DOKS&sortby=rank&lang=en_US
36.  Van Esch, H. (2000). Cholestase in short bowel syndrome bij kinderen: Pathogenese en invloed van bacteriële overgroei. 56 (20), 1464-1468.
37.  Verkerk PH, Derksen-Lubsen G, Vulsma T. Evaluatie van een decennium neonatale screening op congenitale hypothyreoïde in Nederland. Ned Tijdschr Geneeskd 1993; 137: 2199-205.
38.  Vermeulen, P. , Dekeukeleire, D. (prod.) & Steelandt, P. (reg.). (2002). Autimatisch : 61 233 beelden over autisme: Een visuele uitleg over autisme door mensen met autisme [video]. S.I.: Autisme centraal.
39.  VRT. EEN. (2012). Autisme overgediagnosticeerd [video]. België: VRT.
40.  Zwaan, C. (1997). Aanwezigheid van resterende leukemiecellen tijdens complete remissie bij kinderen met acute lymfatische leukemie. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 141, p. 1112-1113.

Eline Rogiers Loose
1. Blok FAA, Gans J de, Schot LJ, Mekkes JR,Vries HJC de. Hersenzenuwuitval door vroege syfilitische meningitis: terugkeer van een vooroorlogs ziektebeeld. Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:1636-40.
2. Haks K, Schout C,Cremer WS, Sigurdsson V, Ameijden EJC van.Toename van het aantal bezoeken en seksueel overdraagbare aandoeningen op de soa-polikliniek van Utrecht, 1994-2002. Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:1632-5.
3. Heijstek MW, Goslings WRO, Shamelian S. Koorts en exantheem als manifestatie van het secundaire stadium van syfilis. Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1342-6.

4. https://www.geslachtsziekten.startpagina.nl/

5. http://www.iusti.org/

6. https://www.kiza.beroepsziekten.nl/

7. http://www.rivm.nl/

8. https://www.soaaids.nl/nl

9. Schatorje ´EJH, Bruijn M, Coul ME op de, Busari JOO. Preventie en behandeling vancongenitale syfilis. Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151: 2241-7.

10. Schippers EF, Dam AP van, Lavrijsen APM. Sterke toename van het aantal syfilispatiënten in Nederland: vroegtijdige herkenning en behandeling van groot belang. Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:1221-6.

11. Vries XH de, Njoo MD, Bree R de. Een pijnlijke zwelling van de tong. Ned Tijdschr
Geneeskd. 2004;148:1247-50.

Florence Deconinck over downsyndroom
1. Angulo-Chavira, A., García, O., Arias-Trejo, N., (2017), Pupil response and attention skills in Down syndrome, Research in Developmental Disabilities, Vol.70, pp.40-49.
2. Baert, P., (2017), Al spelend leren: Spelmateriaal als ondersteuning van voorbereidende rekenvaardigheden voor kinderen met Downsyndroom in het buitengewoon onderwijs type 2, Brugge : Katholieke Hogeschool VIVES Brugge.
3. Buchanan LH. Early onset of presbyacusis in Down syndrome. Scand Audiol 1990;19:103-10.
4. Buyl, E., (2009), Jongvolwassene met Downsyndroom, Aalst : KaHo Sint-Lieven.2. CASTELEIN, L., Het Klokhuis Autisme, (https://www.youtube.com/watch?v=yvN4quWXVlw).
5. Daneshpazhooh M, Nazemi TM, Bigdeloo L, Yoosefi M. Mucocutaneous findings in 100 children with Down syndrome. Pediatr Dermatol 2007;24:317-20.
6. De Leur, T., 16 Sep. 2017, Tina is voor mij geen diagnose, maar een mens, Het Nieuwsblad, pagina 43.
7. Dinani S, Carpenter S. Down’s syndrome and thyroid disorder. J Ment Defic Res 1990 Apr; 34(Pt2):187-93.
8. Downsyndroom vlaanderen, (http://www.downsyndroom.eu).
9. Ercis M, Balci S, Atakan N. Dermatological manifestations of 71 Down syndrome children admitted to a clinical genetics unit. Clin Genet 1996;50:317-20.
10. Evenhuis HM. Medical aspects of ageing in a population with intellectual disability: I. Visual impairment. J Intell Disabil Res 1995;39:19-25
11. Faught, G., Conners,F., Himmelberger, Z., (2016), Auditory and visual sustained attention in Down syndrome, Research in Developmental Disabilities, Vol.53-54, pp.135-146.
12. Fort P, Lifshitz F, Bellisario R, Davis J, Lanes R, Pugliese M, et al. Abnormalities of thyroid function in infants with Down syndrome. J Paediatr 1984;104:545-9.
13. Fryns, J. Curfs, L. Radema, J. Vanbuel, M. Ryckaert, J. 1994. [DVD]. Utrecht : Federatie van Ouderverenigingen.
14. Haghedooren, A., (2009), Inclusief onderwijs, Torhout : KATHO. Departement ReNo.
15. Hasle H, Clemmensen IH, Mikkelsen M. Risks of leukaemia and solid tumours in individuals with Down’s syndrome. Lancet 2000;355:165-9.
16. Jaffe JS, Timell AM, Eisenberg MS, Chambers JT. Low Prevalence of abnormal cervical cytology in an institutionalized population with intellectual disability. J Intellect Disabil Res 2002;46:569-74.
17. Koppen 2011. [DVD]. Brussel : VRT - één
18. Lai F, Williams RS. A prospective study of Alzheimer disease in Down syndrome. Arch Neurol 1989;46:849-53.
19. Langdon Down, J., (2016), The Science of Human Evolution: Getting it Right, Springer International.
20. Lauteslager, P., Van den Heuvel, M., Bakker, B., (2008), Fysiotherapie voor jonge kinderen met Downsyndroom, Signaal : significant voor de professionele hulpverlener., 17 (2008)63 ; 4-26.
21. Miguel-Dı´ez J de, Villa-Asensi JR, Alvarez-Sala JL. Prevalence of sleep-disordered breathing in children with Down syndrome: polygraphic findings in 108 children. Sleep 2003;26:1006-9
22. Nederland 3 2012. Downsyndroom. [DVD]. Hilversum : Nederland 3.
23. Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. Leidraad voor de medische begeleiding van kinderen met het Down Syndroom. 1998. Beschikbaar via www.downsyndroom.nl.
24. Nederlandse vereniging voor psychiatrie, Autisme Spectrum Stoornissen bij kinderen en jeugdigen, (http://www.psychotherapiebettyvanhulzen.nl/ASS.pdf).
25. NVAVG. Richtlijnen voor diagnostiek en behandeling van visuele stoornissen bij verstandelijk gehandicapten, 1997. Beschikbaar Via www.nvavg.nl.
26. Prasher VP. Down syndrome and thyroid disorders: a review. Downs Syndr Res Pract 1999;6:25-42.
27. Reflex Chrono, 14/12/2010, (http://reflex.raadvst-consetat.be/reflex/?page=chrono&c=detail_get&d=detail&lang=nl&docid=117709).
28. Reflex Chrono, 12/04/2016, (http://reflex.raadvst-consetat.be/reflex/?page=chrono&c=detail_get&d=detail&lang=nl&docid=133108).
29. Reflex Chrono, 10/03/2017, (http://reflex.raadvst-consetat.be/reflex/?page=chrono&c=detail_get&d=detail&lang=nl&docid=135804).
30. Roizen, N. ; Patterson, D., (2003), Down’s syndrome, The lancet., 31 (2003)9365, p.1281-1289.
31. Satge´ D, Sasco AJ, Pujol H, Rethore´ MO. Breast cancer in women with trisomy 21. Bull Acad Natl Med 2001;185:1239-52
32. Schielen, P., Koster, M., Elvers, L., Loeber, J. (2009), Downsyndroom-kansbepaling met de eerstetrimester-combinatietest 2004-2006 (deels 2007). [artikel] Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM.
33. Scholten, T., (2008), De droom van down: een praktische informatiegids voor het basisonderwijs, Nijmegen : VIM, 16p.
34. Schönbeck et al., (2015). Incidentie van downsyndroom. Geraadpleegd op datum (29/11/2017), op https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/downsyndroom/cijfers-context/incidentie-en-prevalentie#node-incidentie-van-downsyndroom.
35. Stiers, I., 30 Sep. 2017, Ook met beperking kan je grenzen verleggen, Het laatste nieuws, pagina 89.
36. Tinselboer, B.M., (2010). Downsyndroom. Bijblijven. Volume 26, p 26-35.
37. Tinselboer, M., (1997), Natrium- en waterretantie bij het nefrotisch syndroom berust niet alleen op hypovolemie, Jrg. 141 nr. nr.39, p. p.1872-1873.
38. Tinselboer, M., (2006), Prevalence of celiac disease in adults with Down Syndrome, Vol.19(3), pp.250-250.
39. Tuinhout, M., Deckers, S., (2016), Kinderen met downsyndroom: de richtlijn, [artikel] Bohn Stafleu van Loghum.
40. Unruh, J., (1999), De zorg voor kinderen met Downsyndroom: een gids voor hulpverleners, opvoeders en ouders, Leuven : Acco, 108p.
41. UZ Leuven, Downsyndroom, (https://www.uzleuven.be/nl/downsyndroom).
42. van Wouwe, J., (2000), Pasgeborenen met Downsyndroom, Tijdschrift voor verloskundigen., Jrg. 25 (2000) nr. nr.4, p. p.271-275.
43. Vandeput, H., Serres, G., (2010), Pascal Duquenne: een leven met Down, EPO, : Berchem, 195p.
44. Verschoor, A., (2011) , Downsyndroom en sportbeoefening: beweegredenen van deelnemers, aandachtspunten voor begeleiders, effectieve training ,Sportgericht : vakblad voor specialisten in beweging., 65 (2011)4 ; 28-30.
45. Vervoort, K., 08 Aug. 2017, Downtest minder betrouwbaar dan gedacht, Dag Allemaal, pagina 152.
46. Weijerman ME, Furth AM van, Vonk Noordegraaf A, Wouwe JP van, Broers CJ, Gemke RJ. Prevalence, neonatal characteristics, and firstyear mortality of Down syndrome: a national study. J Pediatr 2008;152:15-9.
47. Werkgroep Downsyndroom. (2011). Een update van de multidisciplinaire richtlijn voor de medische begeleiding van kinderen met Downsyndroom [PDF]. Leiden, TNO.
48. Wikipedia, Autisme, 8/09/2017, (https://nl.wikipedia.org/wiki/Autisme).
49. Wikipedia, Langdon Down John, 30/11/2017, (https://www.google.be/search?q=john+langdon+down&client=opera&hs=WUD&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi1vujXkefXAhXBLFAKHdV1CMkQ_AUICigB&biw=1560&bih=828#imgrc=x3FVZnzydbmaXM:)
50. Wikipedia, Syndroom van Down, (https://nl.wikipedia.org/wiki/Syndroom_van_Down).

Jari over downsyndroom:
1. /aandoeningen/hypothyreoidie/item41892. (2012, Januari 30). Opgehaald van gezondheidsplein: https://www.gezondheidsplein.nl/aandoeningen/hypothyreoidie/item41892
2. /cm/vrtnieuws/videozone/Gezienoptv/1.2997328#. (2017, juni 06). Opgehaald van deredactie: http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/Gezienoptv/1.2997328#
3. /ency_nl/t/tracheobronchomalacie.htm. (2017, December 04). Opgehaald van encymed: http://www.encymed.com/ency_nl/t/tracheobronchomalacie.htm
4. /nl/documentatie/oogaandoeningen/glaucoom. (2017, December 04). Opgehaald van braille: http://www.braille.be/nl/documentatie/oogaandoeningen/glaucoom
5. /nl/nipt. (2017, November 21). Opgehaald van uzleuven: https://www.uzleuven.be/nl/nipt
6. /onderwerp/downsyndroom/cijfers-context/incidentie-en-prevalentie#node-incidentie-van-downsyndroom. (2013). Opgehaald van volksgezondheidenzorg: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/downsyndroom/cijfers-context/incidentie-en-prevalentie#node-incidentie-van-downsyndroom
7. /patienten/folders/6020-slaapapneusyndroom. (2017, Februari 3). Opgehaald van isala: http://www.isala.nl/patienten/folders/6020-slaapapneusyndroom
8. /patienten-psychose.php. (2017, December 04). Opgehaald van lkpz: http://www.lkpz.nl/patienten-psychose.php
9. /steenpuist/ik-heb-steenpuist. (2017, mei 2). Opgehaald van thuisarts: https://www.thuisarts.nl/steenpuist/ik-heb-steenpuist
10. /steenpuist-14-beste-behandelingen-tips/. (2016, april 26). Opgehaald van optimalegezondheid: https://www.optimalegezondheid.com/steenpuist-14-beste-behandelingen-tips/
11. /workspace/uploads/Kinderen-met-Down-syndroom-en-leukemie_website.pdf. (2017, December 04). Opgehaald van skion: https://www.skion.nl/workspace/uploads/Kinderen-met-Down-syndroom-en-leukemie_website.pdf
12. © 1999-2017 ConsuMed. (2017, December 04). /medicijnen/groepen/2152. Opgehaald van consumed: http://www.consumed.nl/medicijnen/groepen/2152
13. © 2017 Artsen voor Kinderen. (2017, December 04). /aha/faq/130. Opgehaald van cyberpoli: https://www.cyberpoli.nl/aha/faq/130
14. © NKO Sint-Augustinus Antwerpen. (2017, December 04). /nl/nko/kinder_nko/behandelingen/adenotomie_kind/. Opgehaald van neus-keel-oor: https://neus-keel-oor.be/nl/nko/kinder_nko/behandelingen/adenotomie_kind/
15. Aernoudt, M. (2004). Onderzoek naar het effect van Stimulance Multi Fibre Mix op laxativa gebruikende ouderen in een RVT-instelling. KHBO. Departement gezondheidszorg.
16. Baeyens, D. G., Baeyens, D., Schraeyen, K., & Maetens, K. (2011). Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) en dyslexie: een reële comorbiditeit? Leuven: Acco.
17. Christiaens, G., Oosterwijk, J., & Stoutenbeek, P. (/). Invasieve prenatale diagnostiek bij meerlingzwangerschappen. Meerlingen: /.
18. Copyright © 2017 Belgische Federale Overheidsdiensten. (2017, December 04). /nl/over_belgie/overheid/federale_overheid/federale_regering/samenstelling_regering. Opgehaald van belgium: https://www.belgium.be/nl/over_belgie/overheid/federale_overheid/federale_regering/samenstelling_regering
19. Disclaimer Huidarts.com ©. (2017, December 04). /huidaandoeningen/folliculitis/. Opgehaald van huidarts: https://www.huidarts.com/huidaandoeningen/folliculitis/
20. Goudswaard, E. (2005). /scriptie%20Elleke.htm. Opgehaald van stuitje: http://www.stuitje.nl/scriptie%20Elleke.htm
21. Het Laatste Nieuws. (2016, November 07). /Public/index.php?page=archive-article&issueDate=2016-11-07&articleOriginalId=httphlnbeopoint102478871047112016-00000&q=Down%20syndrome. Opgehaald van academic.gopress: https://academic.gopress.be/Public/index.php?page=archive-article&issueDate=2016-11-07&articleOriginalId=httphlnbeopoint102478871047112016-00000&q=Down%20syndrome
22. Hiele, M. (2005). Coeliakie bij volwassenen. Patient care : het tijdschrift voor medische nascholing, 56-60.
23. Hilversum : AVRO (Regisseur). (2004). Opgroeien met Down-syndroom. Leerplafond of niet ? [Film].
24. Hilversum : Nederland 3 (Regisseur). (2012). Downsyndroom [Film].
25. Jones, B. G., Sealy, R. E., Rudraraju, R., Traina-Dorge, V. L., Finneyfrock, B., Cook, A., … Hurwitz, J. L. (2012). Sendai virus-based RSV vaccine protects African green monkeys from RSV infection. Vaccine, 959-968.
26. Langenaken, A. G. (2012-2013). Nieuwe niet-invasieve prenatale diagnostiek. Hasselt: KATHOLIEKE HOGESCHOOL LIMBURG .
27. Laurent, M. (2009, Juni 11). /2009/06/11/review-down-syndroom-screening-nejm/. Opgehaald van journalclubnl: https://journalclubnl.wordpress.com/2009/06/11/review-down-syndroom-screening-nejm/
28. Loebbermann, J., Durant, L., Thornton, H., Johansson, C., & Openshaw, P. (2013). Defective immunoregulation in RSV vaccine-augmented viral lung disease restored by selective chemoattraction of regulatory T cells. Proceedings Of The National Academy Of Sciences Of The United States Of Ame, 2987-2992.
29. Loots, C. (2001). Ik verwacht een gehandicapt kind: wat nu? Leuven: Davidsfonds.
30. Michel E. Weijerman, J. P. (2010). Clinical practice. European Journal of Pediatrics, 1445-1452.
31. Michel Emile Weijerman, A. M. (2010). Prevalence of congenital heart defects and persistent pulmonary hypertension of the neonate with Down syndrome. European Journal of Pediatrics, 1195-1199.
32. Nederland 2, :. H. (Regisseur). (2012). Sterft Down uit door praenatest ? [Film].
33. Newsmonkey. (2017, Maart 21). /Public/index.php?page=archive-article&issueDate=2017-03-21&articleOriginalId=httpnewsmonkeybeopoint2971813279621032017-00000&q=Down%20syndrome. Opgehaald van academic.gopress: https://academic.gopress.be/Public/index.php?page=archive-article&issueDate=2017-03-21&articleOriginalId=httpnewsmonkeybeopoint2971813279621032017-00000&q=Down%20syndrome
34. Oogartsen.nl. (2017, December 04). /oogartsen/hoornvlies_slijmvlies/keratoconus/. Opgehaald van oogartsen: https://www.oogartsen.nl/oogartsen/hoornvlies_slijmvlies/keratoconus/
35. Poulissen, M. (2009). Coeliakie : nieuwe ontwikkelingen. Tijdschrift kinderverpleegkunde, 89.
36. Stessens, J., Buntinx, F., De Lepeleire, J., Bartholomeeusen, S., Ylieff, M., & Lafontaine. (2003). Comorbiditeit bij dementerenden en niet-dementerenden thuis en in instellingen. Een vergelijkende studie. /, /.
37. Tjon A Ten, W. (2016). Coeliakie. Nursing : verpleegkundig vakblad, Vanaf Pg 50.
38. Tregoning, J. S., Wang, B. L., Mcdonald, J. U., Yamaguchi, Y., Harker, J. A., Goritzka, M., … Openshaw, P. J. (2013). Neonatal antibody responses are attenuated by interferon-γ produced by NK and T cells during RSV infection. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 5576-5581.
39. Van Bergen, T. (2007). Inhibitie van vasculaire endotheliale groeifactor en placentaire groeifactor in glaucoom, premature retinopathie en leeftijdsgebonden maculadegeneratie. Leuven: K.U.Leuven. Faculteit Geneeskunde.
40.Van Boven, B., Bruffaerts, R., Bonnewyn, A., & Demyttenaere, K. (2009). Somatische en mentale comorbiditeit van chronische hoofdpijn in de Belgische algemene bevolking. Tijdschrift voor Geneeskunde, 398-406.
41. vermeld, N. (2011). Prenatale diagnostiek. Niet vermeld: Niet vermeld.
42. VTM nieuws. (2016, Oktober 26). /Public/index.php?page=archive-article&issueDate=2016-10-26&articleOriginalId=httpnieuwsvtmbeopoint6014610482426102016-00000&q=Down%20syndrome. Opgehaald van academic.gopress: https://academic.gopress.be/Public/index.php?page=archive-article&issueDate=2016-10-26&articleOriginalId=httpnieuwsvtmbeopoint6014610482426102016-00000&q=Down%20syndrome
43. Weijerman, M. (2017, December 4). /contact/michel-weijerman/. Opgehaald van deupsidevandown: http://www.deupsidevandown.nl/contact/michel-weijerman/
44. Weijerman, M. E. (2014). Thyroxine voor babies met Down-syndroom? Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 2081.
45. Wikipedia®. (2017, December 04). /wiki/Hoofdpagina. Opgehaald van wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdpagina

Jolien Demuynck:
1. Ausems MG, Verbiest J, Hermans MP, et al.(1999) Frequency of glycogen storage disease type II in The Netherlands: implications for diagnosis and genetic counselling. Eur J Hum
2. Bartsoen, Fien. (2007). Angsten bij kinderen. [eindwerk] Torhout: KATHO-departement ReNo.
3. Beek NA van der, Soliman OI, Capelle CI van, et al.(2008) Cardiac evaluation in children and adults with Pompe disease sharing the common c.-32-13T>G genotype rarely reveals abnormalities. J Neurol Sci.
4. Bernard Dewulf, (09.12.2017). Hemel. De standaard, p.11
5. Bienkens, Sarah. (2013). Voedingsprobleem bij het syndroom van Down. [eindwerk] Geel: Thomas More Kempen
6. C.M. van Gelder M.L.C. Hagemans J.M.P. van den Hout I.F.M. de Coo A.T. van der Ploeg J.A.M. Smeitink (April 2010) Tijdschrift voor Kindergeneeskunde, Volume 78, Issue 2, pp 81–88
7. Capelle CI van, Winkel LP, Hagemans ML, et al (2008). Eight years experience with enzyme replacement therapy in two children and one adult with Pompe disease. Neuromuscul Disord
8. Capelle CI van, Winkel LP, Hagemans ML, et al.(2008) Eight years experience with enzyme replacement therapy in two children and one adult with Pompe disease. Neuromuscul Disord.
9. Cliff Cunningham (1999). Het syndroom van Down. De Kern
10. Cordina, Alexandra, (2011). Monica en David, een liefdesverhaal. [video] Brussel: VRT Eén.
11. Corthals, Karel. (2005). Kinderen in China. [video] s.n.
12. Critical care: multidisciplinair vakblad. (2004). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum
13. De Bal, Chris. (2007) Taalontwikkelingsstoornissen bij kinderen met syndroom van Down
14. Deleu Lodewijk en De Sterck Marita. (1996). Antwerpen: Icarus
15. Diggelen OP van, Oemardien LF, Beek NA van der, et al.(2010) Enzyme analysis for Pompe disease in leukocytes; superior results with natural substrate compared with artificial substrates. J Inherit Metab Tijdschr Kindergeneeskunde
16. Diggelen OP van, Oemardien LF, Beek NA van der, et al.(2010) Enzyme analysis for Pompe disease in leukocytes; superior results with natural substrate compared with artificial substrates. J Inherit Metab
17. Down and up: nieuwsbrief van de Stichting Down’s Syndroom. (1988). Wanneperveen: Stichting Down’s Syndroom
18. Eric Sherwood Jones, (2013). Intensive care. Springer
19. Hagemans ML, Stigter RL, Capelle CI van, et al.(2010) PAS-positive lymphocyte vacuoles can be used as diagnostic screening test for Pompe disease. J Inherit Metab Dis.
20. Howell RR, Byrne B, Darras BT, et al (2006). Diagnostic challenges for Pompe disease: an under-recognized cause of floppy baby syndrome. Genet Med.
21. http://www.encyclo.nl
22. http://www.woorden.org/
23. https://europa.eu/
24. https://justitie.belgium.be
25. https://nl.wikipedia.org/wiki/Erasmus_MC
26. https://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_Unie
27. https://www.dokterdokter.nl
28. https://www.erasmusmc.nl
29. https://www.radboudumc.nl/patientenzorg
30. https://www.zonmw.nl/nl/contact/
31. Ives Jossa, Rik Gosselink, KU Leuven. (2011). Kinesitherapie op de afdeling Intensieve zorgen. [video] Leuven: LIMEL.
32. Kindergemeenteraad zamelt speelgoed in, (09.12.2017). Het nieuwsblad
33. Kishnani PS, Hwu WL, Mandel H, et al. A retrospective, multinational, multicenter study on the natural history of infantile-onset Pompe disease. J Pediatr. 2006;148:671-6.
34. Kishnani PS, Nicolino M, Voit T, et al.(2006) Chinese hamster ovary cell-derived recombinant human acid alpha-glucosidase in infantile-onset Pompe disease. J Pediatr.
35. Ludo Driessen, (2004). Bang om te gaan slapen. Garant
36. Margreeth Vroom, (2003). Intensieve zorgen. Vossiuspers
37. Mary W Lenfestey, Josef Neu MD. (2017). Probiotics in Newborns and Children
38. Ploeg AT van der, Clemens PR, Corzo D, et al. A randomized, placebo-controlled study of alglucosidase alfa for the treatment of late-onset Pompe. Submitted
39. Reuser A. J. (April 2010). PAS-positive lymphocyte vacuoles can be used as diagnostic screening test for Pompe disease , 133-139.
40. Reuser, A. J. (29 July 2000). Recombinant human a-glucosidase from rabbit milk in Pompe patients . THE LANCET, 397-398.
41. Reuser, A. J. (March 2015). Enzyme therapy and immune response in relation to CRIM status: the Dutch experience in classic infantile Pompe disease. Journal of Inherited Metabolic Disease , 305- 314.
42. Routh, K. (2006). Het syndroom van down. Harmelen: Ars Scribendi.
43. Salvador Sobral krijgt donorkart, (11.12.2017). Het nieuwsblad, p.22
44. Schotsmans, Paul. (2010). Kinderen hebben ook organen nodig. Leuven: Davidsfonds
45. Spriet, Isabel. (2010). Impact van de geneesmiddelenforfait of intensieve zorgen.
46. Strothotte S, Strigl-Pill N, Grunert B, et al.(2010) Enzyme replacement therapy with alglucosidase alfa in 44 patients with late-onset glycogen storage disease type 2: 12-month results of an observational clinical trial. J Neurol.
47. Strothotte S, Strigl-Pill N, Grunert B, et al.(2010) Enzyme replacement therapy with alglucosidase alfa in 44 patients with late-onset glycogen storage disease type 2: 12-month results of an observational clinical trial. J Neurol.
48. Vanderbriel, Pier. (2017). Praten met kinderen. Leuven: Acco.
49. Verlinden, Jolien. (2017). Capnografie op intensieve zorgen.[eindwerk] Kortrijk: Katholieke Hogeschool VIVES Kortrijk.
50. VVIZV. (2013) Jaarboek voor de intensievezorgenverpleegkunde 2013. Leuven: Acco.
51. Winchester B, Bali D, Bodamer OA, et al. (2008) Pompe Disease Diagnostic Working Group. Methods for a prompt and reliable laboratory diagnosis of Pompe disease: report from an international consensus meeting. Mol Genet Metab.
52. Winkel LP, Hagemans ML, Doorn PA van, et al. (2005)The natural course of non-classic Pompe’s disease; a review of 225 published cases. J Neurol. 2005;252:875-84.
53. Winkel LP, Hout JM van den, Kamphoven JH, et al. (2004) Enzyme replacement therapy in late-onset Pompe’s disease: a three-year follow-up. Ann Neurol.
54. Winkel LP, Hout JM van den, Kamphoven JH, et al. (2004) Enzyme replacement therapy in late-onset Pompe’s disease: a three-year follow-up. Ann Neurol.
55. Winkel LP, Hout JM van den, Kamphoven JH, et al.(2004) Enzyme replacement therapy in late-onset Pompe’s disease: a three-year follow-up. Ann Neurol. p495-502.
56. www.pompecenter.nl
57. Yvonne Burns. (1993). Down Syndrome. Chapman And Hall

Lise Claeys:
1. Arts, K. (2015). Transdiagnostische factoren. Tijdschrift voor Neuropsychiatrie en Gedragsneurologie, 3, 30-31.
2. Borghgraef, M., De Meyere, R. & Fryns, J. (1995). Gezinszorgen in samenhang met ouder-kind relaties, persoonlijkheidskenmerken en functioneren van kinderen met syndromen. Utrecht: BBI & NGBZ.
3. Breine, L. & Van Cauteren, P. (2016). Arnaud is een kunstenaar met het downsyndroom, Lara een kunstenaar met knieprobleem. Brussel: vzw Wit.h & Grafische cel – LUCA School of Arts.
4. Bungeneers, K. (2016). Samenspel geen kinderspel: Sociale interactie en spel bij kinderen met autismespectrumstoornis. [Bachelorproef]. Diepenbeek: UC Limburg.
5. Devos, C., Prové, J. & Vernaillen, M. (2005). Een aangeboren aandoening… En dan?: Inventaris met kenmerken en adviezen: deel II. Destelbergen: Stichting Integragie Gehandicapten.
6. Elmrini, A., Daoudi, A., Shimi, A. et al. (2006). Syndrome de Mueller-Weiss ou nécrose spontanée du naviculaire tarsien. Med Chir Pied, 22, 209-211. doi: 10.1007/s10243-006-0093-0
7. Eurocat Noord Nederland 2010‐ 2014
8. Gabriel Khan, M. (2011). Encyclopedia of Hearth Diseases. Humana Press.
9. Gelders, K., Cardon, M. & Van Nooten, J. (27, 09, 2017). Lielly is auto met verhaal. Het Laatste Nieuws, 17.
10. Geurts, H., Sizoo, B. & Noens, I. (2015). Autismespectrumstoornis: Interdisciplinair basisboek. Leusden: Diagnosis Uitgevers.
11. Greenberg, F., Guzzetta, V. & De Oca-Luna, R. M. (1991). Molecular analysis of the Smith–Magenis syndrome—A possible contiguous-gene syndrome associated with Del(17)(P11.2). American Journal of Human Genetics, 49, 1207–1218.
12. Greenberg, F., Lewis, R. A. & Potocki, L. (1996). Multi-disciplinary clinical study of Smith–Magenis syndrome (deletion 17p11.2). American Journal of Medical Genetics, 62, 247–254.
13. Haghedoorn, A. (2009). Inclusief onderwijs. [Bachelorproef]. Torhout: KATHO Departement ReNo.
14. Heeg, M. (2003). Gegeneraliseerde congenitale afwijkingen. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
15. Hoppen, T. (2016). Hypereosinophilie-Syndromen auf der Spur. Pädiatrie: Kinder- und Jugendmedizin hautnah, 28, 14-15. doi: 10.1007/s15014-016-0653-7
16. Jansen, I. (Reg.). (2013). Kinderen met kopzorgen [DVD-video]. Nederland: Hilversum.
17. Klessens, S. (2012). Kinderen met ADHD: Sociaal functioneren op microniveau. [Bachelorproef]. Turnhout: Katholieke Hogeschool Kempen.
18. Luif, M. (22, 09, 2017). Een mannetje loopt in cirkels. De Standaard, 35.
19. Oliver, C. (2017). The importance of knowing when to be precise. Journal of Intellectual Disability Research, 61, 1079-1082.
20. Roeyers, H. (2014). Autismespectrumstoornis: alles op een rijtje. Leuven: Acco.
21. Royston, R., Howlin, P., Waite, J. & Oliver, C. (2017). Anxiety Disorders in Williams Syndrome Contrasted with Intellectual Disability and the General Population: A Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of Autism and Developmental Disorders, 47, 3765-3777.
22. Smith, A. C. M., Dykens, E., & Greenberg, F. (1998). Behavioral phenotype of Smith–Magenis syndrome (del 17p11.2). American Journal ofMedical Genetics, 81, 179–185.
Smith, A. C. M., McGavran, L. & Robinson, J. (1986). Interstitial deletion of (17) (p11.2p11.2) in nine patients. American Journal of Medical Genetics, 24, 393–414.
23. Statistisch Jaarboek van het Vlaamse Onderwijs, schooljaar 2013-2014.
Stiers, I. (30, 09, 2017). Ook met beperkingen kan je grenzen verleggen. Het Laatste Nieuws, 89.
24. Van den Berge, M (Reg.). (2001). ADHD [DVD-video]. Nederland: Hilversum.
25. Van Hagen, J., Govaerts, L. & De Coo, I. (2001). Williams-syndroom: nieuwe inzichten in genetische etiologie, pathogenese en kliniek. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 145, 396-400.
26. Vanmeirhaeghe, B. & Wuytack, F (Reg.). (2009). Beyond borders: three unique lives, one universal story [DVD-video]. België: Handicum.
27. Van Oosten, N. (2007). Varen door de puber-tijd: jongeren met autismespectrumstoornis. Caleidoscoop: spiegel van eigentijdse begeleiding, 19, 18-23.
28. Van Wouwe, J. (2000). Pasgeborenen met Downsyndroom. Tijdschrift voor verloskundigen, 25, 271-275.
29. Waite, J., Rose, J. & Wilde, L. (2017). Associations between behaviors that challenge in adults with intellectual disability, parental perceptions and parental mental health. British Journal of Clinical Psychology, 56, 408-430.
30. Wet van 17 december 2014 tot besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de regelgeving van de thuisopvangdiensten voor zieke kinderen (5 februari 2015). Belgisch Staatsblad, x-y.
31. Wet van 14 april 2016 tot besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 22 mei 2014 tot aanwijzing van de leden van de raad van bestuur van het centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren (14 juni 2016). Belgisch Staatsblad, x-y.
32. Wet van 10 november 2016 tot besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 22 mei 2014 tot aanwijzing van de leden van de raad van bestuur van het centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren (19 december 2016). Belgisch Staatsblad, x-y.
33. Wet van 11 augustus 2017 tot Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 mei 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de dagelijkse rusttijd voor de personen die instaan voor de thuisopvang en de opvang van zieke kinderen (6 september 2017). Belgisch Staatsblad, x-y.
34. Wet van 10 november 2017 tot ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 juli 2009 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor het zorgprogramma voor kinderen (4 december 2017). Belgisch Staatsblad, x-y.
35. Wilde, L. & Oliver, C. (2017). Brief Report: Contrasting Profiles of Everyday Executive Functioning in Smith–Magenis Syndrome and Down Syndrome. Journal of Autism and Developmental Disorders, 47, 2602-2609.
36. Wilde, L., Silva, D. & Olivier, C. (2013). The nature of social preference and interactions in Smith–Magenis syndrome. Research in Developmental Disabilities, 34, 4355-4365.

Margaux Dedrie:
(Hageman en Leever, 2014, p210)
1. . Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vergunningsvoorwaarden en het kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en groepsopvang van baby's en peuters (citeeropschrift:"Vergunningsbesluit van 22 november 2013") (B.S.13/01/2014)
2. “Naast Enschede zijn er nog vijf centra in Nederland met specifieke aandacht voor kinderen.”
3. Anttila P, Metsahonkala L, Aromaa M, et al. Determinants of tension-type headache in children. Cephalalgia. 2002;22:401-8.
4. Anttila P.Tension-type headache in childhood and adolescence. Lancet Neurol. 2006;5:268-74.
5. Bandell-Hoekstra IE, Abu-Saad HH, Passchier J, et al. Prevalence and characteristics of headache in Dutch schoolchildren. Eur J Pain. 2001;5:145-53.
6. Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden voor erkenning en attest van toezicht en het kwaliteitsbeleid voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang [Citeeropschrift: "Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014"] (B.S.17/09/2014)
7. Bijak, Stockert, & Wernicke. (2015). Kindlicher Kopfschmerz und Allergie. Deutsche Zeitschrift Fuer Akupunktur, 58(2), 31-33.
8. Bonthius DJ, Lee AG. Patient information: Headache in children and adolescents aged 6-18 years in Northern Italy: prevalence and risk factors. Eur J Paediatr Neurol. 2011;15:234-40
9. Canvas. (2009). Panorama: Psychose (Panorama). Brussel: Canvas
10. Carbaat, P. (2009). Hoofdpijn. Nursing : Verpleegkundig Vakblad., 40-45.
11. Delsing, C.E, Ardesch, J, & Nihom, J. (2005). Een ongewone oorzaak van meningo-encefalitis: Japanse encefalitis. Nederlands Tijdschrift Voor Geneeskunde, 2423-2427.
12. Eccleston C, Palermo TM,Williams AC, et al. Psychological therapies for the management of chronic and recurrent pain in children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev. 2009;(2): CD003968.
13. Gielen, Ayla, Gysels, Jamina, & Odisee. (2017). Het Effect Van Stress Tijdens De Examenperiode Op Het Voedingspatroon Van Studenten.
14. Guidetti. (2017). Headache and Comorbidities in Childhood and Adolescence. Springer International Publishing.
15. Guyard, A. (2012). Retentissement du handicap de l'enfant sur la vie familiale. 2012.
16. Hageman. G. en Leever.K. (2014). Een multidisciplinaire polikliniek voor kinderen met chronische hoofdpijn. Kindergeneeskunde, 82 (6), 203-211. Geraadpleegd via springer link
17. http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht
18. http://www.encyclo.nl
19. http://www.hoofdpijnen-belgie.be/
20. https://www.wegwijs.nl
21. Huysentruyt B. (14/11/2017). Nog meer restaurants in Oostkust. Het Laatste Nieuws, p15.
22. Keizer, Doeke, & Van Wilgen, Paul C. (2013). Chronische pijn verklaard: Oorzaken, advies en aanpak. Tielt: Lannoo.
23. Keuleers, E., & KUL. Faculteit psychologie en pedagogische wetenschappen. Departement psychologie. Onderzoeksgroep psychodiagnostiek en psychopathologie. (2001). Recurrente Hoofdpijn Bij Kinderen : Een Functioneel Model En Empirisch Onderzoek.
24. Lateef TM, Merikangas KR, He J, et al. Headache in a national sample of American children: prevalence and comorbidity. J Child Neurol. 2009;24: 536-43.
25. Leever, Karen A., Gabrielsen, Roy H., Sokoutis, Dimitrios, & Willingshofer, Ernst. (2011). The effect of convergence angle on the kinematic evolution of strain partitioning in transpressional brittle wedges: Insight from analog modeling and high-resolution digital image analysis.(Author abstract)(Report). Tectonics, 30(2), TC2013.
26. Lewis DW, Ashwal S, Dahl G, et al. Practice parameter: evaluation of children and adolescents with recurrent headaches: report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology and the Practice Committee of the Child Neurology Society. Neurology. 2002;59: 490-8.
27. Lumley MA, Neely LC, Burger AJ.The assessment of alexithymia in medical setting: implications for understanding and treating health problems. J Pers Assess. 2007;89:230-46.
28. Medisch spectrum Twente, 4/12/2017, Dr. J. Nihom, https://www.mst.nl/p/zorgverleners/nihom.
29. Meurs P, Monthaye M, Cluckers G. Theoretische situering. Een psychodynamisch ontwikkelingsperspectief op psychosomatiek. In: Monthaye M, Gerits P, Janssens A, Tilmans B, red. Relaxatie: meer dan een techniek? Antwerpen/Apeldoorn: Garant. 2002.
30. Ministerieel besluit tot bepaling van de standaard voor de titel van kinderverzorgster in meerlingengezinnen (B.S.26/10/2010)
31. Otten, E. (2008). Chronische hoofdpijn. Hilversum: Ndl 2.
32. Ozge A, Termine C, Antonaci F, et al. Overview of diagnosis and management of paediatric headache. Part I: diagnosis. J Headache Pain. 2011; 12:13-23.
33. Peatfield R. (1986). Headacht. London: Springer-Verlag
34. Perquin CW, Hazebroek-Kampschreur AA, Hunfeld JA, et al. Pain in children and adolescents: a common experience. Pain. 2000;87:51-8.
35. Pogliani L, Spiri D, Penagini F, et al. Headache in children and adolescents aged 6-18 years in Northern Italy: prevalence and risk factors. Eur J Paediatr Neurol. 2011;15:234-40.
36. Pogliani L, Spiri D, Penagini F, et al. Headache in children and adolescents aged 6-18 years in Northern Italy: prevalence and risk factors. Eur J Paediatr Neurol. 2011;15:234-40.
37. Rho YI, Chung HJ, Suh ES, et al. The role of neuroimaging in children and adolescents with recurrent headaches – multicenter study. Headache. 2011;51:403-8.
38. Spaans. (2010). Pijn zonder strijd: Over stoppen met vechten en zin in je leven krijgen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
39. Statius A. (20/11/2017). Terug naar grandeur van jaren 30. Het Laatste Nieuws, p14.
40. Trautmann E, Lackschewitz H, Kroner-Herwig B. Psychological treatment of recurrent headache in children and adolescents – a meta-analysis. Cephalalgia. 2006;26:1411-26.
41. Van Aken, K. (2004).
42. Van Aken, K., Swillen, A., Beirinckx, M., Janssens, L., Caeyenberghs, K., & Smits-Engelsman, B. (2010). Kinematic movement strategies in primary school children with 22q11.2 Deletion Syndrome compared to age- and IQ-matched controls during visuo-manual tracking. Research In Developmental Disabilities, 31(3), 768-776.
43. Van Boven, B. (2009). Somatische en mentale comorbiditeit van chronische hoofdpijn in de Belgische algemene bevolking. Tijdschrift Voor Geneeskunde, 65(9), 398-406.
44. Van den Bosch, W. (2005). Kindergeneeskunde. Bijblijven., In: Bijblijven., Jrg. 21 (2005) nr. 10, p. 2-70.
45. Van Der Neut, D. (2009). Chronische hoofdpijn: 'Alsof iemand met een biljartkeu mijn oog uitsteekt'. Psychologie Magazine., In: Psychologie magazine., 24(2005)11 (december); p. 66-69.
46. Van Dooren P. (30/11/2017). Nieuwe hoop voor migraineleiders. De Standaard.
47. Van Gompel, J., & Katholieke Hogeschool Kempen. Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde - Turnhout. (2011). Privacy in De Polikliniek.
48. Vanvuchelen, M. (1999). Het Noonan Syndroom. Beschrijving en casus. 12, 58-62.
49. Vereniging van Nederlandse hoofdpijncentra. Hoofdpijncentra in Nederland. www.hoofdpijncentra.nl/hoofdpijn/kaart/index.php. Geraadpleegd 7 december 2011.
50. Vinger Aan De Pols, & Avro. (2000). VINGER AAN DE POLS - Leven met pijn (VINGER AAN DE POLS).
51. Waller E, Scheidt CE. Somatoform disorders as disorders of affect regulation: a development perspective. Int Rev Psychiatry 2006;18:13-24.
52. www.allesoverhoofdpijn.nl
53. Wynia, K. (n.d.). Casus 'Multiple sclerose op de polikliniek'.