Statistieken

Akari Dequesne
1.Aantal kinderen in buitengewoon kleuteronderwijs
Totaal (2012) = 1 865 kinderen in het Vlaams Gewest (1 299 jongens, 566 meisjes)
2.Aantal kinderen in het buitengewoon lageronderwijs
Totaal (2012) = 27 933 kinderen in het Vlaams Gewest ( 17 638 jongens,
10 295 meisjes)

Antje De Ruyck
1. Preventale migraine en nieuwe gevallen in de huisartsenpraktijk: Vooral de vrouwen hebben meer last van migraine. Bijna op elke leeftijd heeft de vrouw de hoogste score. Bv Van 45-49 jaar heeft 9,7 procent van de mannen migraine en 49,1 vrouwen last van migraine.
2. Migraine naar opleidingsniveau man/vrouw: in het totaal, ligt het bij de mannen en de vrouwen apart ongeveer gelijk. Als je ze gaat vergelijken van elkaar zien we weer dat de vrouwen veel meer last hebben van hevige hoofdpijn dan mannen. In het lager onderwijs is er meer last van hoofdpijn.
3. Migraine naar opleidingsniveau leeftijd: hoe jonger je bent, hoe meer hoofdpijn je hebt. Van 34-49 jaar meer last van hoofdpijn dan 65+.
4. Sterfte aan migraine is laag, in de periode 2006_2016 zijn 9 mensen ( 1 man en 8 vrouwen) overleden aan migraine als onderliggende doodsoorzaak.

Anke Van Sande
1. Tussen 2005 en 2009 steeg het aantal geboortes van kinderen met het downsyndroom.
2. Het syndroom van Tourette komt voor bij 1 op de 1000 kinderen en komt 4 keer vaker voor bij jongens.

Berlien Byttebier:
1. In 2012 werden 387 kinderen doorverwezen door Kind & Gezin voor verder gehooronderzoek.
2. In 2013 werden 543 kinderen doorverwezen door Kind & Gezin voor verder gehooronderzoek.
3. In 2014 werden 570 kinderen doorverwezen door Kind & Gezin voor verder gehooronderzoek.

Florence Deconinck:
1. In 2013 werden 230 baby’s met downsyndroom geboren.
2. De geboortes van kinderen met het syndroom tussen 2005 en 2009 zelfs lichtjes steeg (van 27 in 2005 naar 41 in 2009). We zien hetzelfde in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië.

Jari Bauters
1. Incidentie downsyndroom, 2013
Aantal geborenen: 170.392
Aantal geborenen (geboren na meer dan 16 weken zwangerschapsduur) met downsyndroom: 230
Aantal geborenen met downsyndroom per 10.000 geborenen (geboren na meer dan 16 weken): 13,5

Jolien Demuynck:
In 2013 werden ongeveer 230 kinderen geboren met downsyndroom. Dat is 13,5 per 10.000 pasgeborenen. (Nederland)

Lise Claeys:
In het schooljaar 2013-2014 heeft 2 tot 3% procent van de Nederlandse kinderen een aangeboren afwijking. 12% hiervan heeft een choromosale afwijking (zoals het Downsyndroom).

Margaux Dedrie:
In 2009 had 23% van de bevolking tussen de 15 en 25jaar migraine.